NGÓI DIỀM HOA MAI MÀU XANH

Liên hệ

Ngói Diềm Hoa Mai Màu Xanh

Kích thước:   Size Trung: 20×20 cm 

Số Cặp:   Size Trung: 27 cặp/m2 

Contact Me on Zalo
0977263181