NGÓI ÂM DƯƠNG TRÁNG MEN XANH DƯƠNG

Liên hệ

Ngói Âm Dương Tráng Men Xanh Dương

Kích thước:   Size Trung: 20×20 cm – Size Tiểu: 15×15 cm

Số Cặp:   Size Trung: 27 cặp/m2  – Size Tiểu: 43 cặp/m2

Contact Me on Zalo
0977263181