CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

                                                    Giao hàng toàn quốc

         Chi phí vận chuyển sẽ được tính theo khối lượng sản phẩm hàng hoá được giao và địa điểm hàng được giao tới. Chắc chắn một điều rằng, chi phí vận chuyển sẽ được điều chỉnh hợp lý nhất với khách hàng của Gốm sứ Mai Hảo.

         Hàng được đóng thùng gọn gàng, dễ dàng trong việc vận chuyển.

           TTH09587 1

TTH09580
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN 4
TTH09578
CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN 5