NGÓI DIỀM HOA MAI MÀU GHI

Liên hệ

Ngói Diềm Hoa Mai Màu Ghi

Kích thước:   Size Trung: 20×20 cm 

Số Cặp:   Size Trung: 27 cặp/m2  

Contact Me on Zalo
0977263181